Mange databrukere er skuffet

Et stort antall av databrukerne føler at Microsoft ikke følger dem opp som kunder uten å stadig kreve oppdateringer som krever lang tid og oppdateringer som koster penger. Mange føler seg tvunget til å kjøpe ny maskin, men har problemer med å få tak i en maskin som har de samme egen skapene som den gamle uten å måtte betale vesentlig mer for produktet. Men slik som vi har undervist i klubben vil de fleste greie å holde liv i gamle maskiner på en brukbar måte uten å måtte bytte hverken operativsystem eller maskin.
Mikrosoft slutter jo etter hvert å gi noen form for service på sine systemer, noe som ikke er gunstig for brukerne.

Det er nå slutt på muligheten til å oppgradere operativsystemet fra en eldre versjon av Windows til versjon 10 uten å måtte betale et ganske stort beløp for programvaren. Mange finner dette lite gunstig, samtidig som det er plagsomt å venne seg til et helt nytt operativsystem. Vi har alt et fleksibelt opplegg for de som vil beholde sitt gamle system og bruke det uten ekstra kostnader. Systemet vi bruker blir ikke publisert offentlig.

Vi ser jo at for mange er ikke nettbrett og smarte telefoner nok for å dekke absolutt alle behov, men på den annen side er det dekkende for mange brukere slik at de får utført banktjenester og andre nødvendigheter. For de med mer avanserte behov opplever enkelte at en PC gjør en bedre jobb og har bedre skjerm samt tastatur. Likevel er det jo muligheter til å kople til et eksternt tastatur på det meste. Men for noen er dette et skifte av operativsystem som heller ikke er velkomment, og de programmene man har vennet seg til finnes kanskje ikke til nettbrettet heller.

For andre som tar endringer som en utfordring kan en mikro-mini maskin med separat tastatur, TV’en som skjerm og Linux som operativsystem være både et billig og brukbart alternativ. Og disse mulighetene bare øker samtidig som operativsystem og programmer oftest er gratis samtidig som likheten med hva man er vant med fra en kostbar PC er stor.

Dette er ting vi kommer tilbake til, og vi har alt tatt i bruk gratisversjoner av kontorpakker som ligner på MS. Office.

First blog post

DETTE ER DEN FØRSTE POSTEN HER PÅ DATAKLUBB.
Dette skal være et av de stedene som medlemmene kan besøke for å få mer informasjon og påminnelser om hva som skal foregå. Siden Oslo Kommunes representanter antyder endringer i vårt opplegg og at vi har tatt sommerferie inntil den 15. september av forskjellige årsaker som man alt skulle være klar over. Det beklages at både start-tid, etter nyåret, sluttid før ferien og start-tid etter ferien ikke har blitt de tidligere oppgitte tidspunktene. Vi vil derfor gjøre det beste med å følge dette opp her senere. Nettstedet  www.rest2.net betales privat og vil i den forutsetningen bli håndtert som det, og ikke Seniorsenterets eller kommunens eiendom eller interesse. Det må i alle fall omprogrammeres helt, etter nye statlige krav så lenge den ikke er direkte lagt opp som en blogg, selv om det er kommentarmuligheter knyttet til siden.
Noen av oss beklager at både fungerende datamaskiner stabilt nettverk, printer og gardiner som er tilstrekkelig lystette eller mange nok, ikke lenger er til stede i datalokalene. Den bærbare datamaskinen som vi fikk er konstant i annet bruk. At det er problemer med reparasjon av de utvendige persiennene via utleier av huset er trist. Vi håper imidlertid at man vil rette disse forholdene. Det er ikke like mange kabler og annet materiell borte ved hvert fremmøte, noe som også gjelder projektoren som ble kjøpt inn spesifikt til oss. Den har nå fått en tilkoplingsfeil som gjør at HDMI kontakten er svært ustabil, da den par vært mye utlånt til andre behov. Høyttalerne er også borte. Mye av vår tid har gått med til å samle ting og har forlenget driftstiden mange dager utover avtalt tid.
Vi er redd for at både dette og et par sykdomsfravær har medvirket til at fremmøtet har vært veldig variabelt. Vi håper at denne siden og den henvendelse hver enkelt vil få etter hvert, vil bedre det.
Hvis det ikke kommer inn andre forslag bruker vi den taktikken vi har brukt hittil med en forberedt del, forslag og praktiske gjøremål med demonstrasjoner og reparasjoner. Gratis programvare vil fremdeles være tilgjengelig, og etter hvert på nettet. Du kan eventuelt se på den gamle nettsiden. Der finner du også hvilke ting vi har gått gjennom tidligere. Forslag mottas i bloggen eller på annen foretrukket måte. Det skjer stadig noe innen data og selv jeg har jobb med å følge med. Den planlagte startdatoen som nevnt ovenfor er den 15. september.

Med hilsen til dere alle! 😀