About -OM

OM DATAKLUBBEN

Litt om oss rent generelt. Vi har for tiden begrensede resurser, bortsett fra medlemmene som er en stor resurs både når det gjelder viljen til å lære, samt humor med interessante spørsmål om både ditt og datt. Vi holdt til i Kommunale lokaler  på vestkanten og måtte rette oss etter reglene der, noe som har ført til at vi har måttet legge ned den delen av virksomheten etter skifte av ledelsen. Den tidligere ledelsen fulgte opp kursarbeidet på flere måter som ga fordeler, og det ble ikke reagert på baktalelser. Det vil si at vi i dag ikke har noe fast lokale for møter slik vi hadde tidligere. Men på den annen side var undervisningsmulighetene sterkt redusert etter at det meste av teknisk utstyr samt stabilt nettverk ble fjernet. Vi manglet 3 PCer en printer med skanner, den gode projektoren ble byttet ut med den gamle som hadde for dårlig oppløsning og omtrent hvert møte ble innledet med jakt på alt fra skjøteledninger til det meste av annet materiell. Vi har hatt muligheter til å bruke utenforstående lærekrefter som også har utdannelse innen datafaget uten at det har vært beregnet kostnader for dette, men også disse forsvant når man ikke så seg i stand til å spandere så mye som en kopp kaffe.
Slik vi har forstått det er det ingen full erstatting av DataKlubben, men andre systemer.

Vi har satset først på å hjelpe de eldre som trenger en slik lære-innsats. Bak oss har vi de resurser og muligheter som normann.org kan fremskaffe av gratis programvare og annet, som praktisk hjelp, men selvfølgelig også det kommunale opplegget med lokale og utstyr som etter hvert ble redusert. Det medførte at kurset ble meget rimelig for det enkelte medlem en fast dag i uken.
Flere av brukerne kan karakteriseres som avanserte brukere men andre var like velkomne.
Normann.org er en «non profit» virksomhet som også har grener i Norge med et samarbeid med deler av NorTronics når det måtte passe slik. Vi vil imidlertid forsøke å hjelpe medlemmer med løsning av problemer i den grad det er tid samt muligheter til å gjøre det, ved hjelp av våre ingeniører som måtte være tilgjengelige. Disse har meget lang og utfordrende erfaring innen maskinvare av de fleste slag samt programvare og operativ-systemer, bygging av servere og andre datasystemer. Samarbeidet med IBAS A/S fra starten av til nærmere salget av selskapet samt Condaco Engeneering A/S utvikling.
Utenlandskontoret var lokalisert i England men har kontakt sted i California for tiden.
Vi håper med dette å ha gitt en kortfattet status.

Vi gjør oppmerksom på at oppdatering av siden bare vil forekomme etter behov, slik at ved liten bruk vil siden ikke bli oppdatert eller tillegg lagt til i noen form. Så bruk den!

Information: Click the Edit link to make changes to this page or add another page.